Vrijetijdscentrum Zandhoven

Open oproep Vlaams Bouwmeester

BobMcMaster werd tesamen met KRFT architecten uit Amsterdam uitgenodigd voor de open oproep voor een nieuw vrijetijdscentrum in Zandhoven.
Vrijetijd en ontmoetingen krijgen met deze opgave een bijzonder mooie en betekenisvolle plek toegewezen, in de hart van het historische dorpscentrum, met een grote variëteit aan sferen tussen plein, tuinen en woonwijk in. Aan ons de opgave om met dit ontwerp nog verdere toegevoegde waarde te creëren en deze dorpskern, deze tuin en dit plein, de gemeente Zandhoven met haar deelgemeentes, verder maximaal te activeren;

We staan eerst stil bij het landschap waar dit gebouw deel van zal uitmaken: het dorpslandschap van Zandhoven. Het contrast tussen de representatieve pleinzijde en de rustige achtertuin van het Vredegerecht is een vertrekpunt. De historische groei van het dorpshart en vooral het behoud van grotere tuinzones rondom het plein, schenken ons nog twee waardevolle structurerende elementen die we naar waarde willen schatten met ons ontwerpvoorstel:
– enkele opmerkelijke bomen die evenzeer als de gebouwen, het dorpsland-schap kenmerken en bovendien ook de habitat zijn voor talrijke waardevolle planten en diersoorten.
– De vroegere grens met de omliggende akkers, vandaag woonwijken, laat nog steeds plaats voor informele verbindingsroutes.

De historische context laat toe dat we de pleingevel niet volledig af sluiten. Een brede doorgang als aanloopzone voor het komen en gaan van grotere groepen gebruikers geeft meteen ook toegang naar de oude tuin. Het laat interacties toe tussen de activiteiten en de tuin of met elkaar. De zijgevel van het vredegerecht komt vrij, waardoor de herbestemmingsmogelijkheden vergroten. Een volgende stap is het verder verlagen van het volume aan de pleinzijde. Tussen de bomen wordt een compact blokje geschoven dat zich voorzichtig nestelt tussen de kruinen. Overheen de lagere voorbouw laat het zich vanop het plein voelen.

Bob Mcmaster
ontwerp
programma
bibliotheek, jeugdcentrum, gemeenschapscentrum, fuifzaal
klant
gemeente Zandhoven
locatie
Frankisch plein, Zandhoven
datumstatus
uitvoeringsstudie
oppervlakte
5000 m²
team
Sarah McMaster, Bob De Wispelaere, Astrid Kempeneers, Lance Sorgeloose, Francesco Mino
ism
KRFT architecten
energieprestatie
Energieneutraal
tags: aanbesteding, cultuur, nieuwbouw, omgeving, publiek, wedstrijdontwerp, werken,