inplantingsplan grondplan

inplantingsplan dakenplan

bestaand woonhuis

grote schuur

interieurzicht bestaande schuur

makettestudie units schuur

perspectiefbeeld unit schuur

gevelstudies

gevelstudies

Pachthof van Hertoginnendal

herinrichting tot collectief woonerf

De pachthoeve van Hertoginnendal in Moorsel, Tervuren, werd steeds meer ingesloten door oprukkende verkavelingen. Vandaag is het een hoeve zonder landgoed geworden, maar met nog steeds een grootschalige binnenkoer en een indrukwekkende schuur. De pachtboer en zijn vrouw zijn op leeftijd, het woonhuis werd ondertussen verbouwd met een kangoeroewoning voor één van de dochters met haar gezin. De andere dochter bewoont een tot loft getransformeerd verdiep van één van de stallen. Om het waardevolle erfgoed van de pachthoeve en voornamelijk de grote schuur te behouden, werd op vraag van de familie onderzocht hoe op het domein een collectief woonerf kon worden ingericht. Om de ruimtelijkheid van de schuur te vrijwaren, werd besloten slechts enkele units in de schuur zelf onder te brengen. Verder werd onderzocht waar elders op het domein het juiste aantal nieuwbouw units kon worden gerealiseerd.  Zo wordt op dit woonerf een geschikte balans gecreëerd tussen densiteit, collectieve betrokkenheid, privacy en de nodige budgettaire draagkracht voor de dringende renovaties. Op basis van een intensief proces met de kandidaat bewoners van een nieuw opgerichte vzw werd het initiële masterplan herwerkt tot een concreet bouwproject. De drie typologieën werden verder op bewonersmaat aangepast, de vergunning werd bekomen, de werken worden weldra aangevat.

Bob Mcmaster
ontwerp en uitvoering
programma
cohousingproject
klant
vzw Pachthof van Hertoginnedal
locatie
Moorselstraat 153, Tervuren
datumstatus
werffase
oppervlakte
ca 1200 m² bijkomend woonopp (10 units naast 3 bestaande units)
team
Sarah Mcmaster, Bob De Wispelaere, Tim Vanhooren
ism
Patrick Moyersoen
energieprestatie
varieert naar gelang typologie
tags: aanbesteding, masterplan, meergezinswoningen, omgeving, renovatie, wonen,