Kazerne Koksijde

Ontwerpend Onderzoek masterplan en herbestemming kazernegebouwen

Samen met BUUR werd ontwerpend onderzocht hoe een legerkazerne in Koksijde een toekomstig andere rol kan spelen tov het nabijgelegen centrum van Koksijde. Er werd onderzocht hoe de verschillende gemeentelijke onderhouds- en technische diensten zich op deze site zouden kunnen hervestigen en hoe dit gefaseerd zou kunnen verlopen. Daarnaast werd ook onderzocht welke ruimtelijk impact de infrastructurele en logistieke werking van deze diensten voor de kazernesite en het naastgelegen duingebied zouden betekenen. Tot slot werden ook de bouwtechnische en bouwfysische implicaties van dit scenario getoetst aan de budgettaire en constructieve realiteit van de bestaande kazernegebouwen.

Bob Mcmaster
haalbaarheid- en masterplanstudie
programma
gemengd programma (technische en gemeentelijke diensten)
klant
gemeente Koksijde
locatie
Kazerne site Koksijde
datumstatus
haalbaarheidstudie
ism
BUUR
tags: industriebouw, masterplan,