schema bestaand

schema nieuw

dwarse snede door luifel (fase 1 en 2)

de Mozaïek

heraanleg van een speelplaats, uitbreiding van het bestaande schoolgebouw

De bestaande kleuter- en basisschool “de Mozaïek” in Astene heeft verschillende gebouwen rond een centrale oude directeurswoning. De buitenruimte ertussen is vandaag om verschillende redenen onpraktisch in gebruik; de kleuters moeten door de buitenruimte van de lagere school en vice versa. Het afzetten en ophalen van de kinderen door de ouders is een chaotisch en de verschillende circulatiestromen (fietsen, kinderen, kleuters, ouders, leraars, …) lopen door elkaar.

Bob McMaster stelde een masterplanschema voor om de verschillende afdelingen en hun toegangen logischer te laten verlopen en de buitenruimte te herorganiseren met oa. meer spel en sport. De eerste fase van dit masterplan, de heraanleg van de buitenruimte, houdt rekening met de verdere toekomstige uitbreidingen; Het beperkte budget voor de heraanleg dwingt tot enkele doelgerichte ingrepen, een Agion subsidiedossier werd ingediend.

Bob Mcmaster
ontwerp en uitvoering
programma
reorganisatie speelplaats, uitbreiding van bestaande infrastructuur
klant
Basisschool de Mozaïek
locatie
Nieuwstraat 60, 9800 Deinze-Astene
datumstatus
aanbesteding 2017
oppervlakte
terreinopp 5800 m²
team
Sarah McMaster, Bob De Wispelaere, Valérie Filliers, Simon Dewaele
tags: aanbesteding, masterplan, omgeving, publiek, renovatie,