octagonal school

proposal for a school extension

We zijn geïntrigeerd door deze kleine oase met mooie bomen en het weefsel van verschillende stukjes buitenruimte die tussen de bestaande gebouwen in liggen. Met het bestaande bomenbestand als randvoorwaarde zoeken we een compacte manier om het gevraagde programma op een beperkte oppervlakte te realiseren. Een speelplaats waar verschillende deelruimtes te ontdekken zijn en verschillende activiteiten elkaar niet hoeven te storen, vinden we een must.

De inplanting van een vrijstaand volume biedt het voordeel verschillende omliggende ruimtes mee te organiseren zonder dode hoekjes. Het zorgt bovendien voor een maximale lichttoetreding naar binnen en een variatie aan. Met steeds andere gezichten vanuit verschillende posities, intrigeert de sculptuur. Het nieuwe volume krijgt er een herkenbare ziel door waar leerlingen en de docenten een band mee zullen opbouwen.

RUIMTE VOOR RITUELEN EN VERWONDERING

Steineronderwijs ziet kinderen niet als de passieve ontvangers van opvoeding en als onvolledige volwassenen-in-wording. Ze benadrukken dat kinderen sociale actoren in het heden zijn met een onbevangen houding naar toekomstige samenlevingen. Kinderen zijn actief in het vormgeven van hun eigen leven en van de bredere samenleving om hen heen. De school als ruimtelijke structuur kan deze onderwijsvisie schragen en verbeelden.

Het octogonale geschetste volume laat door zijn afgesneden hoeken veel zichten open. Een compacte vorm biedt daarnaast een groot voordeel naar beperkte warmteverliezen. Op het gelijkvloerse niveau willen we de zaal, de muziekruimte en het

houtbewerkingslokaal in directe relatie brengen met de omliggende buitenruimtes. Afhankelijk van de seizoenen, van het dagritme of van evenementen, kunnen grote opengaande delen deze ruimtes visueel en/of functioneel openstellen waardoor het gebouw letterlijk de verschillende omliggende buitenruimtes verbindt.

Maar we willen een gebouw ontwerpen dat naast de functionele vereisten van de (klas)lokalen ook ruimte biedt voor het hele pedagogische traject. Naast een interne functionele ontsluiting van de klassen met trap en lift, willen we de relatie van

de klassen onderling en tov hun buitenruimte intensifiëren door bv een rondgaande trappenpartij die verschillende buitenruimtes op diverse niveau’s laat interageren met de omliggende buitenruimte en de mooie boomkruinen; Het doorlopen van de schoolcyclus krijgt zo ook een tastbare uitdrukking waarbij het “opgroeien” als ontdekking en blijvende verwondering wordt beleefd.

Bob Mcmaster
schetsontwerp
programma
uitbreiding basisschool
tags: nieuwbouw, publiek, school, wedstrijdontwerp,