synthesemakette

bestaande situatie

masterplanvoorstel

scenarioonderzoek

Loofblomme

Beeldkwaliteitsplan dorpskern Sint-Denijs-Westrem

Een projectontwikkelaar vroeg een leegstaande middelbare school op de Sint Paulussite in Sint-Denijs-Westrem te onderzoeken naar herbestemmingsmogelijkheden voor woonunits, zorgprogramma’s en een wijksportcentrum. Een ruimere stedenbouwkundige studie gevoerd naar hoe een groep aangekochte gebouwen in de dorpskern deel kunnen uitmaken van een ruimere wijkstrategische visie. De kern van Sint-Denijs-Westrem wordt vandaag geplaagd door congestie op belastende sluipwegen, door een schaalbreuk van enkele grootschalige gebouwen en met een onbestemde en onderbenutte openbare ruimte.

Een masterplanvisie zet in op een gewijzigde circulatie met meer verblijfskwaliteiten in de openbare ruimte, op een verderzetten van en uitbouwen van bestaande trage wegen als ruggengraat en op kleinschaligere tussenruimtes met een geanimeerdere gelijkvloerse plint om de dorpskern opnieuw te activeren. De masterplanvisie werd getoetst aan een verdere architecturale uitwerking van woonvolumes en voorgesteld aan de stad die dit beeldkwaliteitsplan als vetrekpunt nam voor het verdere wijkstrategische onderzoek.

Bob Mcmaster
haalbaarheid- en ontwerpstudie
programma
gemengd programma
locatie
Sint-Denijs-Westrem
datumstatus
haalbaarheidstudie
ism
CAAN Architecten
tags: Gent, masterplan, meergezinswoning, meergezinswoningen, omgeving, werken, wonen,