Gelijkvloers

+1

+2

+3

+4

Doorsnede

Oude Post

herbestemming en uitbreiding van een geklasseerd postgebouw tot appartementen en lokaal dienstencentrum

Als haalbaarsheidsstudie werd het beschermd hoekgebouw “Oude Post” tot luxeappartementen gerenoveerd en verbouwd. We wensten meer te doen dan het bestaande gebouw te reduceren tot enkel een historische façade. We vinden het noodzakelijk om bij een dergelijke ingreep in te spelen op de meerwaarde, het karakter en de identiteit van het bestaande gebouw en zijn ligging.

We onderscheiden hier als voornaamste meerwaarde de ligging naast de markt, de zichtassen over de BovenDurme en de markante hoek die dit zicht vanuit verschillende hoeken beklemtoont. Het zijn deze kwaliteiten waar we in het projectvoorstel op inpikken.

De typologie als hoekpand is een uitdaging. Op de hoek heeft men weliswaar een dubbele oriëntatie, de achterzijde, met een scherpe hoek (<90°), levert een erg moeilijke achtergevelsituatie op waarbij problemen van inkijk ontstaan, schaduw en nauwelijks plaats om de zuidwestelijke oriëntatie als terras in te zetten. Bijkomend moet er aan de noordzijde op een ver achteruitgetrokken en hoog residentieel gebouw aangesloten worden.

In het oorspronkelijke plan is de hoektoren prominent aanwezig als een 45° verdraaiing van het plan. Gezien de lange afstand van waaruit men deze hoek te zien kreeg vanuit de BovenDurme, kreeg dit gevelelement een bijzonder gewicht in de planopbouw. We grijpen deze “bissectrice” in het plan aan om ook in het vernieuwde plan een hoekverdraaiing een structurerende rol te laten spelen.

Hierdoor ontstaat een nieuwe binnenhoeksituatie die ons toelaat de terrassen achteraan en hun respectievelijke inkijk beter op te lossen en een zinvolle opdeling te maken in 4 evenwaardige maar flexibele units die op diverse manieren samengevoegd kunnen worden. Elk van deze units heeft een kwalitatief goed georiënteerd terrasruimte en genoeg gevelontwikkeling om de woonkwaliteit op deze plen op het beoogde niveau te krijgen.

Bovendien geeft deze hoekverdraaiing ook verdere mogelijkheden om aan het sterke historische beeld van de Oude Post een nieuw gedeelte toe te voegen dat aanwezig en zichtbaar is vanuit zowel de Durmelaan als vanuit de grote kaai van de Bovendurme. Dit nieuwe beeld laat ook de architecturale logica zien van deze nieuwe bouwfase. Boven de lage travee rechts laat een nieuw “toren”volume zich zien , 45° gedraaid ten opzichte van de straatsokkel, en losgemaakt van de daken van het bestaande gebouw. De gevels zijn zo expliciet gericht op het perspectief van de Bovendurme, en creëert zo ook interessante perspectieven van binnenuit. Tevens biedt het optimaal georiënteerde buitenterrassen voor de verschillende woonunits.

Het is ook een logische stedenbouwkundige aansluiting op de teruggetrokken hogere woongebouwen waar het op aansluit in de Durmelaan, zowel vooraan waar het achteruittreedt, als achteraan, waar het net een grotere bouwdiepte toelaat.

In de architectuur van de nieuwbouw kan bovendien subtiel worden verwezen naar de sterkt geleding van de natuurstenen gevel met puntige leiendaken: de contrasterende materialen (licht-donker), het contrast tussen verticale geleding in de façade en een vrijer dakenritme, de spits- of puntvormigheid van de daken, zijn allen elementen die op een speelse en sprekende manier de architectuur maken van de nieuwe ingreep, met zijn sokkel waarop een verticale nok de gevel lijkt te raken.

De planopbouw is gestructureerd rond de mogelijkheid om de units thv de Markt apart te ontsluiten tov de appartementen in het nieuwe volume. Zo krijgen ze een elk een eigen identiteit zonder de privacy van de achterzijde te schenden. De vorm van de trappenkokers biedt een ruimtelijk interessante ervaring, maar creëert ook de nodige ruimte in plan om de units goed in te richten.

De twee trappenkokers kunnen op verschillende manieren op het gelijkvloers ontsloten worden. Wij stellen in eerste instantie een duidelijk onderscheid voor tussen een inkomhal aan de noordzijde (de bestaande inkom aan de Durmelaan) waarlangs de bewoners van de nieuwbouw binnenkomen. beide kokers worden bediend

De bestaande toegang aan de Marktzijde kan exclusief dienen voor de grotere appartementen in het oude postgebouw. Beide ingangen kunnen toegang verlenen aan de nieuwe invulling van het gelijkvloers, commercieel goed zichtbaar en gericht naar het stadscentrum.

Bob Mcmaster
ontwerp en uitvoering
programma
appartementen
klant
IDV Projects
locatie
Lokeren
datumstatus
ontwerpstudie 2017, niet uitgevoerd
oppervlakte
2700 m²
team
Sarah McMaster, Bob De Wispelaere, Sofie Odou, Pieter Billiet
tags: erfgoed, meergezinswoningen, oud vs nieuw, renovatie, restauratie, wonen,