Henleykaai

Nieuwbouw van een sportcomplex met klasruimtes

De provincie Oost-Vlaanderen schreef een design & build procedure uit voor het ontwerp en de bouw van een nieuwbouw sportzaal en een 20tal klassen als uitbreiding van de Mercatorcampus te Gent.

De ruimtes binnenin het gebouw en de ontsluiting ernaartoe werden afgestemd op de verschillende gebruikers van de campus (Hogenschool, secundair en avondonderwijs) en op de buurtbewoners die eveneens de sportinfrastructuur kunnen gebruiken. In het winnende projectvoorstel van Bob Mcmaster ism BEL architecten is de nieuwbouw een strategisch stedenbouwkundig element in de ruimere organisatie van de campus. Ze introduceert een sportas voor de campus en creëert een doorwaadbaarheid van de site tov de buurt. Het gebouw staat bovenop een halfverzonken niveau zodat de parkingcapaciteit van de campus onverminderd blijft. Het gebouw zelf organiseert op de meest compacte manier de klassen en de sportzaal met ertussen een beglaasde publieke zone met cafetaria en openleercentrum die kunnen interfereren met de klas- en sportzaal aan weerszijden.

De uitstraling van het gebouw naar buiten, refereert met haar betegelde Noord- en Zuidgevels aan de vroegere Dutry-Massy tegelfabriek op die locatie, en levert tezamen met de oostelijke en westelijke industriële betonnen opstortpanelen een boeiend contrast op vlak van schaal, gladheid en verwering. Vanaf wedstrijdfase werd intensief samengewerkt met aannemer en investeerder Furnibo, budgetkeuzes en uitvoeringsmethodes worden in samenspraak als bouwteam uitgewerkt.

Bob Mcmaster
ontwerp, uitvoering en coördinatie
programma
sportzaal en klassen
klant
provincie Oost-Vlaanderen
locatie
Mercatorcampus Henleykaai, Gent
datumstatus
opgeleverd 2019, 2de fase omgevingswerken
oppervlakte
vloeropp 5000 m²
team
Sarah McMaster, Bob De Wispelaere, Simon Dewaele, Pieter Billiet, Sofie Odou, Valérie Filliers
ism
BEL architecten (ontwerp, uitvoering en coördinatie) Furnibo (hoofdaannemer) VK engineering (technieken, stabiliteit)
energieprestatie
E51
tags: aanbesteding, masterplan, nieuwbouw, publiek,