Bergendries

Masterplan parkontwikkeling en nieuwbouw appartementsgebouwen

De stad Lokeren verkoopt een gedeelte te saneren oude hangartereinen, gelegen in het mooie Beukenpark achter het station en de stedelijke academie. Meer dan enkel het creëren van een 100-tal nieuwe woningen, of enkel het creëren van een nieuw stuk park, gaat dit ontwerpvoorstel over woningen ín een park; Niet enkel het wonen is gebaat bij de parkomgeving, maar ook het park is gediend bij een intensiever gebruik en dus veiliger gevoel. Indien beide elementen hier op een kwalitatieve manier worden samengebracht zal de volledige parkomgeving een betere werking krijgen. Dit wordt bekomen door wonen en park zoveel mogelijk met elkaar te vervlechten. Parkaanleg wordt daarbij slim ingezet om nabijheid en afstand te creëren, zonnetoetreding te controleren, daglicht te maximaliseren en wandelingen of ontmoetingen te stimuleren.
Het masterplan zet in op verwevenheid tussen parklandschap en wonen. Elk van de ruimtelijke componenten van dit masterplan schrijft zich in in een nieuw orthogonaal grid, en lost daardoor verder de grens op tussen landschap en architectuur. De inplanting en schaalkorrel werden geoptimaliseerd naar energetische prestaties door daglicht en thermische simulaties.
Het masterplan zet tevens in op een juiste verschaling en integratie van een aanzienlijk aantal woonunits; Naast landschappelijke en architecturale objecten worden er vooral plekken van ontmoetingen en verpozingen gecreëerd;
Tot slot zet het masterplan in op woonkwaliteit door licht en zicht, collectieve voorzieningen en ruimte voor spel en sport aan te bieden in het kader van een prachtig centraal gelegen stukje Lokeren.

Het masterplan zet in op verwevenheid tussen parklandschap en wonen. Elk van de ruimtelijke componenten van dit masterplan schrijft zich in in een nieuw orthogonaal grid, en lost daardoor verder de grens op tussen landschap en architectuur.

Het masterplan zet tevens in op een juiste verschaling en integratie van een aanzienlijk aantal woonunits; Naast landschappelijke en architecturale objecten worden er vooral plekken van ontmoetingen en verpozingen gecreëerd;

Tot slot zet het masterplan in op woonkwaliteit door licht en zicht, collectieve voorzieningen en ruimte voor spel en sport aan te bieden in het kader van een prachtig centraal gelegen stukje Lokeren.

Bob Mcmaster
ontwerp
programma
masterplan en woningbouw
klant
IDV projects
locatie
Lokeren
datumstatus
wedstrijdontwerp 2017
oppervlakte
ca 20 000 m²
team
Sarah McMaster, Bob De Wispelaere, Jolien D’Hollander, Sofie Odou, Tim Van Hooren, Simon De Waele, Valérie Filliers
ism
360 architecten, 3E (duurzaamheid), Dirk Vandekerkhove (landschap)
energieprestatie
E30
tags: masterplan, meergezinswoningen, omgeving, wedstrijdontwerp,